Opening tentoonstelling ‘Zolang een naam wordt genoemd…

Donderdag 13 april opende burgemeester Adriaan Hoogendoorn de tentoonstelling ‘Zolang een naam wordt genoemd…’ in het Huis van Cultuur en Bestuur (HvCB) in Hoogezand. Hij deed dit samen met kinderburgemeester Lieke Kruijer.

Zolang een naam wordt genoemd…
De tentoonstelling gaat over het Nationaal Holocaust Namenmonument, de 3 kinderen waarvan de gemeente Midden-Groningen de naam adopteerde en hun families. Daarnaast over de legging van 20 struikelstenen op 21 april aanstaande in Sappemeer, de vernieuwde ‘Verhalenkaart Stolpersteine Midden-Groningen’ en het rapport van het onderzoek Joods Vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn foto’s te zien, archiefstukken, het adoptiecertificaat. Bij de bibliotheek ligt een collectie boeken met verhalen over de oorlog en de Jodenvervolging. De tentoonstelling wordt georganiseerd omdat het blijven herinneren van waar onverdraagzaamheid en haat toe kunnen leiden van groot belang is.

Aanleiding
In zijn toespraak ging burgemeester Adriaan Hoogendoorn in op de aanleiding van de tentoonstelling; de motie van de gemeenteraad om 3 namen te adopteren op het Nationaal Holocaust Namenmonument. Vervolgens werden de komende legging van de 20 struikelstenen (Stolpersteine) op 21 april in Sappemeer en de lancering van de vernieuwde verhalenkaart Stolpersteine ook onderdeel van de tentoonstelling. Hij signaleerde ook de afnemende kennis van de Holocaust onder jongeren en daartegenover de toename van het antisemitisme. Burgemeester Hoogendoorn: “Met deze tentoonstelling kunnen we een stukje bewustzijn over deze verschrikkelijke tijd mee geven aan de jeugd in onze gemeente. Ik ben ook blij dat de scholen in onze gemeente de komende tijd extra aandacht aan de Tweede Wereldoorlog geven en de tentoonstelling klassikaal kunnen bezoeken.”

Namen 3 jongste Joodse slachtoffers bekend gemaakt
Kinderburgemeester Lieke Kruijer maakte de geadopteerde namen op het Nationaal Holocaust Museum bekend. Het zijn de namen van de 3 jongste slachtoffers gekozen uit de 3 gemeenten die met de gemeentelijke herindeling zijn opgegaan in Midden-Groningen. Bettje van Delft uit Hoogezand-Sappemeer werd maar 10 maanden oud. Wilhelmina Wolf uit Noordbroek werd slechts 3 jaar oud en Regina Serlina Levie mocht maar 5 jaar oud worden. Lieke Kruijer: ‘Het is zo onwerkelijk om te beseffen dat deze kinderen een heel leven is afgepakt.’ Leden van de kinderraad plaatsten voor de 3 slachtoffers een zelfgemaakte bloem in de rijen van aardappels op de vloer van de tentoonstelling. De bloemen staan symbool voor de veelheid van de vermoorde slachtoffers.

Onderzoek Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog
Op 9 maart j.l. is het rapport van het onderzoek naar de rol van vijf Groningse gemeenten bij de onteigening van Joods onroerend goed tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. In zijn openingsspeech gaf burgemeester Adriaan Hoogendoorn aan dat het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van dit rapport een vervolgonderzoek naar een specifieke zaak laat instellen. Hoogendoorn: ‘Ik vind het van groot belang dat we zeker weten dat het beoogde rechtsherstel binnen onze gemeente ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als daar ook maar enige twijfel over bestaat, dan moeten wij die twijfel wegnemen.’
Onderzoeker Albert Buursma voerde het onderzoek naar de gemeente Midden-Groningen uit. Hij schetste bij de opening in een korte presentatie de situatie van de Joodse bevolking tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog in de (huidige) gemeente Midden-Groningen. Hij gaf ook een toelichting op het hele lage percentage (12%) Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog in Midden-Groningen. Het landelijke overlevingspercentage is gemiddeld 28%.

Lancering Verhalenkaart Stolpersteine Midden-Groningen
Tijdens opening van de tentoonstelling werd ook de vernieuwde Verhalenkaart Stolpersteine Midden-Groningen gelanceerd en toegelicht. Op deze digitale kaart kun je de locaties vinden van de struikelstenen binnen de gemeente. Daarnaast staat er uitgebreide informatie over de Joodse slachtoffers voor wie al struikelstenen gelegd zijn. Bekijk de kaart op https://middengroningen.maps.arcgis.co

De tentoonstelling ‘Zolang een naam wordt genoemd…’ is nog t/m 26 mei te zien in het Huis van Cultuur en Bestuur (HvCB). Tijdens de openingsuren van het HvCB is de tentoonstelling vrij toegankelijk.