Betere dienstverlening voor inwoners door één centrale balie

Voor onder andere reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en aangifte van verhuizing kunnen inwoners van de gemeente Midden-Groningen sinds juli 2021 op één plek terecht: het Huis van Cultuur en Bestuur. Zoals met de gemeenteraad is afgesproken, heeft de gemeente de keuze om met één centrale balie te werken, anderhalf jaar na ingebruikname van het pand geëvalueerd. Ook bezoekers van de balie zijn met een enquête bevraagd op onder andere hun mening over de dienstverlening, de reistijd en de openingstijden. De reacties zijn veelal positief. Een punt van aandacht is de bekendheid van de avondopenstelling.

In juli 2021 opende het Huis van Cultuur en Bestuur. En daarmee ook één centrale balie voor alle dienstverlening. Deze keuze is gemaakt om een betere kwaliteit dienstverlening te bieden, efficiënter te kunnen werken en daardoor meer aandacht en tijd te hebben voor digitalisering. Hierdoor blijft meer tijd en ruimte over voor persoonlijk contact aan de balie, waar een grote behoefte aan is. De ervaring van medewerkers is dat inwoners beter geholpen worden met hun vragen. Alle medewerkers onder één dak betekent betere afstemming, alle kennis en ervaring bij elkaar en korte lijnen tussen medewerkers. Veel dienstverlening is gedigitaliseerd. Alles wat wettelijk is toegestaan en technisch mogelijk is, biedt de gemeente Midden-Groningen digitaal aan. Zo is in 2022 78% van de aangiften van geboorte, huwelijk en overlijden digitaal gedaan.

Uitkomsten enquête
Om de interne bevindingen te toetsen zijn 261 bezoekers, afkomstig uit 21 van de 25 plaatsen in de gemeente, bevraagd op hun ervaring. 90% van hen kwam met eigen vervoer naar het Huis van Cultuur en Bestuur. Ruim 89% van de bezoekers vindt de reistijd naar het gemeentehuis in Hoogezand goed. Bij de gemeente kunnen inwoners voor € 5,15 het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs thuis laten bezorgen. Hiervan zou ruim 25% van de ondervraagden gebruik maken.
Ruim 92% van de ondervraagden vindt de openingstijden van de balie voldoende. Naar wens van de gemeenteraad heeft de gemeente Midden-Groningen na de verhuizing naar het Huis van Cultuur en Bestuur, de openingstijden verruimd. Iets meer dan 50% van de ondervraagden wist niet dat ze twee avonden per week tot 19.30 uur aan de balie terechtkan. Hier besteedt de gemeente de komende periode meer aandacht aan in de communicatie.

“We helpen iedereen op een prettige manier die past”
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is tevreden met de resultaten: “We willen voor onze inwoners goede dienstverlening leveren. We hebben gekozen voor één centrale balie voor alle dienstverlening, omdat we dan mensen sneller en beter kunnen helpen. Zoveel positieve reacties sterken ons in die keuze. Mede op verzoek van de gemeenteraad zijn we ook twee avonden en op vrijdagmiddag geopend. En bij inwoners die niet naar het gemeentehuis kunnen komen voor een identiteitskaart, regelen we de aanvraag bij hen thuis. Zo helpen we iedereen op een prettige manier die past.”