Gemeente zoekt vervangende woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Midden-Groningen is op zoek naar één of meerdere locaties om de 179 Oekraïense vluchtelingen, die nu in de opvanglocaties in Muntendam en Hoogezand verblijven, een veilige plek te blijven bieden. Het gaat om vervangende woonruimte. De opvanglocatie in Muntendam is verlengd met een half jaar en maximaal tot en met 31 december 2023 beschikbaar. Omdat de plannen voor de centrumontwikkeling in Muntendam nog in voorbereiding zijn, kan de gemeente de opvanglocatie in het dorp nog gebruiken tot einde van dit jaar. De huidige opvanglocatie in Hoogezand is ongeschikt voor de langere termijn, vanwege de capaciteit van stroom en warm water, gebrek aan privacy en de indeling.

299 Oekraïense vluchtelingen
Sinds maart 2022 biedt de gemeente Midden-Groningen ruimte aan voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zoals ook is vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen de tien Groninger gemeenten. Dit gebeurt op dit moment op 3 plekken in de gemeente Midden-Groningen: Het oude gemeentehuis in Muntendam (99 mensen), een oude school in Hoogezand (80 mensen) en het oude gemeentehuis in Slochteren (120 mensen). Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De bewoners van de opvanglocaties hebben veel meegemaakt en proberen nu een veilig thuis te creëren, ver van huis. Er lijkt nog geen einde te komen aan de oorlog in hun thuisland. Om ze hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om rust te creëren voor onze bewoners en zo min mogelijk tussen opvanglocaties te verhuizen. Zij hebben hun leven hier inmiddels opgebouwd en we willen ze voorbereiden op de verhuizing naar de nieuwe opvanglocatie waar ze weer langere tijd kunnen wonen.”

Geschikte panden gezocht
De gemeente is gestart met een zoektocht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar panden van de gemeente, maar ook van andere eigenaren. De woonruimte moet zo goed mogelijk passen in de omgeving en een fijne woonomgeving zijn voor de Oekraïense bewoners. De bedoeling is dat einde van 2023 een geschikt pand of meerdere geschikte panden gevonden en aangepast/ingericht zijn. “We vinden het belangrijk dat er voldoende draagvlak is in de directe omgeving van een opvanglocatie. We houden hier ook rekening mee bij onze zoektocht naar vervangende huisvesting voor de locaties Hoogezand en Muntendam. De afgelopen periode is gebleken dat dit draagvlak er bij de huidige locaties zeker is. In en om de opvanglocaties is het rustig en de reacties uit de omgeving zijn positief”, aldus burgemeester Hoogendoorn.