Huurders Lefier voor aanleg warmtering Hoogezand

Als het aan de huurders van Lefier in Gorecht-Noord ligt, gaan zij van het aardgas af. Zij konden de afgelopen weken stemmen over de aanleg van een warmtering in Hoogezand. Deze ring verwarmt de woningen in de wijk met warm water uit restwarmte van kartonfabriek ESKA en groen gas. Een grote meerderheid stemde voor aansluiting op de nieuwe warmtering. Deze warmtering moet in de toekomst meer woningen in Hoogezand verwarmen.

Wethouder Erik Drenth van de gemeente Midden-Groningen: “Ik feliciteer Lefier van harte met deze belangrijke stap om in Gorecht-Noord te stoppen met aardgas en over te gaan op een warmtering. Het project Gasvrij Gorecht is een belangrijke pilot voor de rest van de gemeente zodat ook de rest van Midden-Groningen van het aardgas af kan.“

Aardgasvrij in 2025
Het doel is dat de wijk Gorecht-Noord in 2025 helemaal aardgasvrij is. Met verschillende partijen, waaronder vier woningcorporaties, werken we aan de voorbereidingen van de warmtering. Via de warmtering stroomt warm water naar de woningen. Een warmteketel in huis gebruikt dit warme water voor de verwarming en warm tapwater. Bewoners die nog op gas koken kunnen overstappen op inductie. Zo is er geen gas in de woningen meer nodig.

Instemming bewoners
Dit jaar vraagt het project huurders en huiseigenaren in de wijk voor of tegen de warmtering te stemmen. Minimaal 70% van de huurders moet akkoord zijn. Afgelopen weken hebben de huurders van Lefier massaal ingestemd met de warmtering: van de bewoners die hun stem uitbrachten is bijna 90% akkoord. Huurders van De Reensche Compagnie kunnen op dit moment stemmen.

Woningcorporaties besluiten
Als de huurders van alle vier woningcorporaties instemmen, is een hele belangrijke stap genomen. Op basis van de stemming en het definitieve ontwerp van de warmtering nemen de woningcorporaties een besluit. In het najaar wordt bekend of de warmtering er echt komt.