Groot onderhoud aan fietspad Kropswolde vanaf 9 oktober

Het fietspad langs de Woldweg in Kropswolde krijgt een opknapbeurt. Het deel vanaf de rotonde met de Abraham Kuypersingel bij Hoogezand tot de Drentse grens bij De Groeve krijgt nieuw asfalt. De provincie neemt ook maatregelen tegen wateroverlast op het fietspad en de boomwortels die door het asfalt groeien. De werkzaamheden beginnen op maandag 9 oktober en duren 8 weken.

Vanaf 9 oktober werkt de aannemer aan het gedeelte ten zuiden van de rotonde met de Abraham Kuypersingel (bij het wokrestaurant en Gorechtpark) tot de zuidelijke kruising met de Meerweg in Kropswolde. Deze fase duurt drie weken. Vanaf maandag 30 oktober werkt de aannemer vanaf de kruising met de Meerweg tot de Drentse grens (ter hoogte van het tankstation in Kropswolde). Deze fase duurt tot en met vrijdag 1 december.

Doorgaand verkeer gestremd
Om goed en veilig te kunnen werken op het fietspad is steeds één rijbaan van de Woldweg (N386) afgesloten. De open rijbaan is deze periode volledig gestremd voor doorgaand verkeer. Alleen fietsers, voetgangers, aanwonenden en hulpdiensten kunnen er gebruik van maken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Semsweg en Zuidlaarderweg (N962), de Kielsterachterweg (N385) en de rotonde met de Abraham Kuypersingel in Hoogezand.

Brug de Groeve
De provincie Drenthe is op dit moment bezig met het onderhoud van de brug over de Oostermoerse Vaart in de Groeve. Daardoor is de weg naar Zuidlaren tot medio december 2023 dicht, ook tijdens de Zuidlaardermarkt.