Stichting Vrijwilligers Vervoer Midden-Groningen voldoet in een behoefte

In januari 2023 is de stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen voorzichtig van start gegaan. Nu al in november 2023 kunnen we vaststellen dat de stichting voldoet aan een behoefte. Er is al door veel inwoners gebruik gemaakt van het personenbusje.

Omdat het vervoer van ouderen, maar ook nieuwkomers in het gebied van de gemeente Midden-Groningen een steeds groter probleem werd, heeft het bestuur van Humanitas Midden-Groningen samen met het bestuur van POSO in 2022 de Stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen opgericht. De stichting heeft voor het vervoer een personenbusje aangeschaft. Het personenbusje, dat gereden wordt door vrijwilligers, biedt plaats aan 8 personen en is voorzien van het logo van de Stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen.

Bij de start werd de nadruk gelegd op het vervoer van ouderen in Midden-Groningen. Vooral ouderen, die in de buitendorpen wonen en die geen vervoer hebben naar de hoofdplaats Hoogezand. Daarnaast zouden nieuwkomers, die Humanitas begeleidt, er gebruik kunnen maken voor het vervoer naar en van het kantoor van Humanitas in Hoogezand.

We zien dat het personenbusje veel gebruikt wordt door ouderen en inwoners, die slecht met het openbaar vervoer kunnen, om naar de ziekenhuizen in Groningen en Scheemda te gaan. De vrijwillige chauffeurs rijden soms meerdere malen per dag naar een van deze ziekenhuizen. Veel ouderen kiezen voor het vrijwilligersvervoer, omdat de vrijwilligers vaak ook een goede begeleiding geven. Het vervoer van ouderen binnen de gemeente valt nog tegen. Kennelijk zijn daar voldoende alternatieven beschikbaar.

Het bestuur van Humanitas is ook zeer tevreden met de mogelijkheden, die het busje biedt, voor het vervoer van nieuwkomers. Er zijn nu meer mogelijkheden om deze mensen hulp te bieden. En ook kunnen nieuwkomers nu goed gebruik maken van de voorziening, die Humanitas in haar kantoor heeft zoals ondersteuning bij het invullen van formulieren en aanvragen van allerlei voorzieningen. Ook worden de bijeenkomsten om samen iets te doen steeds beter bezocht, omdat er een geen belemmeringen meer zijn om te komen. Dit bevordert de integratie van nieuwkomers in onze samenleving.

De Stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen vraagt voor het vervoer een eenvoudig uniform tarief. Voor het vervoer naar een ziekenhuis is de aanvrager een tarief van € 6 per rit kwijt. Dus heen en terug € 12. Een ritje in de gemeente kost € 3. Afgerekend moet worden met de pinpas in de bus. Dit maakt het gemakkelijk voor de vrijwillige chauffeurs. Het vervoer vindt alleen plaats binnen de grenzen van de gemeente Midden-Groningen. Behalve het vervoer naar de ziekenhuizen in Groningen stad, Scheemda en Stadskanaal.

Ouderen en anderen, die moeite hebben met het openbaarvervoer te reizen en die geen WMO-pas hebben, kunnen zich melden bij het kantoor van Humanitas. Verzocht wordt dit minimaal twee dagen van te voeren te doen. Op dat moment kan gekeken worden of het vervoer mogelijk is en kan ook de tijd aangegeven worden wanneer men gereed moet zijn. Men behoeft niet langs de weg te gaan staan, maar gewoon thuis te blijven. Afhankelijk van het reisdoel zal gekeken worden of de chauffeur wacht omdat deze een andere rit gaat doen en later terugkomt om de oudere terug te halen. Ouderen die een rolstoel mee moeten nemen kunnen geen gebruik maken van het personenbusje. Er is geen ruimte voor een rolstoel. Eventueel wel voor een rollator. Dit in overleg omdat er geen ruimte is voor meerdere rollators.

Hert bestuur van de stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen is tevreden over de gang van zaken tot op heden. Zij constateren wel dat het gebruik nog niet optimaal is, maar ze weten ook dat deze voorziening tijd nodig heeft om goed bekend te worden bij de inwoners. Om de bekendheid te vergroten is de Stichting Vrijwilligersvervoer komende zaterdag 18 november aanwezig op de Lifestyle-beurs van de POSO in de Europahal in Hoogezand.

En natuurlijk kijkt het bestuur van de Stichting ook of dit vrijwilligersvervoer continuïteit heeft. De stichting heeft een redelijk startkapitaal, maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat deze voorziening, waarvan nu al blijkt dat het in een behoefte voorziet, na een paar jaar ter ziele gaat wegens onvoldoende financiële middelen. De komende tijd zal het bestuur dan ook een beroep doen op inwoners, gemeente en bedrijven om hen te sponseren met een klein bedrag. De ANBI-status is al aangevraagd en ook donateurs zijn welkom.

Om dit vervoer goed te kunnen doen, zijn vrijwillige chauffeurs nodig. Voor mensen, die graag auto mogen rijden, is dit leuk vrijwilligerswerk. De stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen heeft een overeenkomst met de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas Midden-Groningen levert en ondersteunt de vrijwillige chauffeurs. Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, meld u zich dan aan bij Humanitas Midden-Groningen. Tel 0598-383048.