Midden-Groningen compenseert inwoners met gemeentelijke schuldregeling van 36 maanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft ter uitvoering van een aangenomen motie van de gemeenteraad een raadsvoorstel ingediend om inwoners met een schuldregeling bij de gemeente van 36 maanden te compenseren. Bij navraag is gebleken dat Midden-Groningen de eerste gemeente in Groningen is die deze compensatie gaat bieden. Op 14 december bespreekt de raadscommissie dit voorstel. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 21 december hierover een besluit.

Per 1 juli 2023 is de aflosperiode van schuldregelingen verkort. Nieuwe regelingen duren vanaf deze datum nog maar 18 maanden. Onder de oude regels was deze aflosperiode 36 maanden. Helaas komt er voor inwoners met een traject van 36 maanden geen landelijke overgangsregeling. De gemeenteraad en het college hebben daarom besloten om deze inwoners te compenseren. Het gaat om een groep van 174 inwoners. De compensatieregeling kost ongeveer 314.000 euro. In het raadswerkprogramma is budget gereserveerd voor de thema’s in het raadswerkprogramma. Omdat dit past bij het thema armoede vindt de financiering van deze regeling plaats uit dit budget van de raad.

Perspectief
Door deze compensatie heeft deze groep inwoners sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. Alle inwoners uit Midden-Groningen met een schuldenregeling worden hiermee gelijk behandeld. De gemeente Midden-Groningen biedt alle gecompenseerde inwoners begeleiding aan. Het werken aan een gezonde financiële huishouding kan helpen terugval te voorkomen. Inwoners in een WSNP-traject (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) kunnen geen gebruik maken van deze regeling.