Mobiele waterkeringen geplaatst om bedrijven te beschermen tegen hoog water

Waterschap Hunze en Aa’s heeft donderdag bij vijf laaggelegen bedrijven langs het Winschoterdiep mobiele waterkeringen geplaatst om de bedrijven te beschermen tegen het hoge water. Een mobiele kering is een rij met vastgeschroefde palen waartussen aluminium planken geschoven worden. Bij een aantal bedrijven zoals scheepswerven langs het Winschoterdiep is de kade lager. Daar wordt gewerkt met mobiele keringen wanneer er hoogwatersituaties zijn. Deze mobiele keringen kunnen binnen enkele uren opgezet worden en voor waterveiligheid zorgen.