Meer bevoegdheden aanpak criminaliteit en ondermijning

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Midden-Groningen 2024 krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om criminaliteit en ondermijning aan te pakken. Het college stelt de gemeenteraad voor om de APV 2020 aan te passen. Nieuw in de aangepaste verordening is onder andere een messenverbod. Er is ook meer maatwerk mogelijk bij het sluiten van gebouwen waar strafbare feiten gepleegd zijn. In maart besluit de gemeenteraad over de APV Midden-Groningen 2024.

Door legale bedrijven en diensten te gebruiken voor illegale activiteiten ontstaat vermenging van de onder- en bovenwereld. Dat heet ondermijning. In overleg met alle Groningse gemeenten om ondermijning als regio aan te pakken, wordt een bepaling aan de APV toegevoegd. Met deze bepaling kan de burgemeester gemakkelijker een gebouw sluiten waarin strafbare feiten gepleegd zijn of waar deze gefaciliteerd of gedoogd worden. Bijvoorbeeld illegale gokpanden.
Er is met de aanpassingen meer maatwerk mogelijk voor de burgemeester. Zo kan hij bedrijfsmatige activiteiten of een gehele branche aanwijzen waarvoor normaal gesproken geen, maar dan wel een vergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor winkels of dienstverlenende bedrijven waar de gemeente redenen heeft om aan te nemen dat er criminaliteit of misbruik plaatsvindt. Door dan een achtergrondonderzoek (BIBOB-toets) te doen naar de bedrijven en personen met wie zij zakendoen, wordt het risico op criminele activiteiten beperkt.

Met de aanpassingen krijgt burgemeester Adriaan Hoogendoorn meer bevoegdheden om criminaliteit en ondermijning aan te pakken: “En dat is belangrijk. Door onder andere de aanwezigheid van de A7, een goede spoorverbinding en een groot buitengebied kan onze gemeente interessant lijken voor criminelen. Criminaliteit en ondermijning verzieken de samenleving. Door in actie te komen en niet weg te kijken, kunnen we zoveel mogelijk problemen voorkomen. Daar heb je bevoegdheden voor nodig.”

Regels starten horecabedrijf en messenverbod
Er komen strengere regels voor het starten van een horecabedrijf. Daarvoor heb je altijd een vergunning nodig. Redenen om een vergunning te weigeren kan zijn dat het omgevingsplan geen horeca op die locatie toestaat, als het grote invloed heeft op de woon- of leefsituatie in de omgeving of als de exploitant of leidinggevende slecht gedrag vertoont.
Het bij je hebben van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in openbare ruimtes, wordt verboden. Het verbod geldt uiteraard niet als het voorwerp zo is ingepakt, dat het niet te gebruiken is. Bijvoorbeeld een keukenmes in de verpakking van de winkel. Het verbod loopt vooruit op een landelijk wetsvoorstel.

Omdat er een toename is van bijtincidenten in de gemeente Midden-Groningen breidt de gemeente het aanlijn- en muilkorfgebod uit. Een eigenaar van een hond kan dan ook verplicht worden om de hond aan te lijnen of te muilkorven op eigen terrein. Eerder was dit alleen mogelijk in het openbaar gebied en op het terrein van een ander.

Andere punten in de aangepaste APV is een kapverbod en aanpassingen vanwege de Omgevingswet die op 1 januari in werking is getreden.