Rustige jaarwisseling in Midden-Groningen

De jaarwisseling 2023-2024 in de gemeente Midden-Groningen is rustig verlopen. Er waren geen grote branden en andere ernstige incidenten. Ook waren er geen gespannen situaties waarbij de politie hard moest optreden. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is tevreden over het verloop van de jaarwisseling. De materiële schade aan gemeentelijke eigendommen in het openbaar gebied bedraagt ongeveer € 37.000,-. Een grote kostenpost van de jaarwisseling is de vernieling van het kunstwerk Roemtepeerd in Harkstede. Hiervan heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Voor de jaarwisseling gingen de gemeente, politie en brandweer een aantal dorpen en wijken in om brandbare materialen in het openbaar gebied te signaleren. Als het op privéterrein lag, werd de eigenaar gevraagd om het op te ruimen en te (laten) verwijderen voor de jaarwisseling. Deze aanpak is vorig jaar ingezet en lijkt te hebben bijgedragen aan een rustiger verloop van de jaarwisseling in de wijken waar de schouw plaatsvond.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We zien dat de inspanning die we vooraf leveren om er voor iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling van te maken, vruchten afwerpt. Het aantal afvalverbrandingen en grote vuren op kruispunten is minder dan voorgaande jaren. Helaas moeten we ook constateren dat door vandalisme een behoorlijk aantal gemeentelijke eigendommen is vernield. We zetten de preventieve aanpak voort en gaan ons beraden op hoe we de materiële schade kunnen verminderen.”
De materiële schade bestaat uit schade aan ruim 50 verkeers- en straatnaamborden, bestrating, prullenbakken, lantaarnpalen, gazons en andere gemeentelijke eigendommen die tijdens de jaarwisseling 2023-2024 zijn vernield.